Skip to main content

Íslenski þroskalistinn

Íslenski þroskalistinn er frumsaminn hérlendis

Íslenski þroskalistinn er frumsaminn hérlendis og ætlað að meta þroska þriggja til sex ára barna með því að afla upplýsinga frá mæðrum þeirra. Listinn skiptist í hreyfi- og málhluta, í mati á hreyfiþroska eru þrír undirþættir lagðir til grunna, þ.e. gróf- og fínhreyfifærni ásamt sjálfsbjörg.

Í mati á málþroska liggja einnig þrír undirþættir til grunna*, þ.e. málskilningur og tjáning, ásamt námi. Saman gefa þessir þættir heildarþroskatölu, og á kvarða yfir mælitölur er meðalfærni hvers aldurshóps 100, en meðalgeta flestra liggur á bilinu 85-115.